Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής του ΓΕΛ Νεάπολης στην Κόρινθο

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης Λακωνίας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει – λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά – τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής
εκδρομής μαθητών/ τριών του σχολείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β΄/13-02-2020.

  1. Τόπος Προορισμού: Κορινθία (Αρχαία Κόρινθος– Κόρινθος- Ξυλόκαστρο– Λουτράκι- Λίμνη Στυμφαλία). Η μετάβαση να πραγματοποιηθεί από την ακόλουθη διαδρομή: Νεάπολη, Σπάρτη-Τρίπολη (μέσω νέας εθνικής οδού), Κόρινθος και αντιστρόφως η επιστροφή.
  2. Ημερομηνίες εκδρομής: από Τετάρτη 17 Απριλίου ως και Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ως καταληκτική ημερομηνία – της νέας προκήρυξης – παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.30, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω e-mail. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 13:45 στο γραφείο της Διευθύντριας.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο