Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης στη Νεάπολη (Βοιών)

Το 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης «ΤΥΡΤΑΙΟΣ» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματιζόμενη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση των μαθητών/τριών της Γ’ τάξη στο Σπήλαιο Καστανιάς, Νεάπολη Βοιών και Μονεμβάσια, για την Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/ 13-02-2020.

  1. Τόπος προορισμού: Νεάπολη Βοιών
  2. Ημερομηνία Εκδρομής: Από 18 έως 19 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 και ώρα 11:00π.μ., μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας, μέσω email ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας. Η αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα οικονομικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο