Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΠΑ.Λ. Γυθείου στα Ιωάννινα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθ. 20883/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ. 456τ.Β./13-02-2022 για τις σχολικές εκδρομές, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του ανατεθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής των μαθητών του του ΕΠΑ.Λ. Γυθείου σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

  1. Τόπος προορισμού: Ιωάννινα
  2. Ημερ/νίες πραγματοποίησης: Από Σάββατο 30 Μαρτίου έως Τρίτη 02 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω email. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 13:45 στο γραφείο του Διευθυντή.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο