Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Μολάων στη Μονεμβάσια

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου στη Μονεμβασία την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζουμε την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή email ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας.  Στις προσφορές πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για τον περίπατος στη Μονεμβάσια».

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Μολάων την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:10.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο