Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης σχολικής εκδρομής του ΓΕΛ Μολάων στο Ναύπλιο

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου σε Μυκήνες – Ναύπλιο την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζουμε την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή email ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας.  Στις προσφορές πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για την εκδρομή Μυκήνες – Ναύπλιο».

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Μολάων την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:10.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο