Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Τριήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής του Γενικού Λυκείου Νεάπολης στην Κόρινθο

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει – λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά – τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/ τριών του σχολείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β΄/13-02-2020.

  1. Τόπος Προορισμού: Κορινθία (Αρχαία Κόρινθος– Κόρινθος- Ξυλόκαστρο– Λουτράκι- Λίμνη Στυμφαλία). 
  2. Ημερομηνίες εκδρομής: από Τετάρτη 17 Απριλίου ως και Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.30, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω e-mail. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 13:45 στο γραφείο της Διευθύντριας.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο