Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Ελαφονήσου στη Νεάπολη

Το Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Προσαρτημένη Α’ Λυκείου Τάξη προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη με χρήση μεταφορικού στην Νεάπολη την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.  Στις προσφορές πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για την εκδρομή στη Νεάπολη».

Το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή θα γίνει στο σχολείο στις 12:15 μ.μ. τη Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο