Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μετακίνησης μαθητών/τριών του Γυμνασίου Μολάων στο Ναύπλιο

Το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Μολάων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/τεύχος Β΄/13/02/2020, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, προγραμματισμένη μετακίνηση μαθητών/τριών του σχολείου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Προορισμός: Μυκήνες – Ναύπλιο (μέσω της νέας Εθνικής οδού/Λεύκτρου – όμοια στην επιστροφή για Μολάους)
  2. Χρόνος πραγματοποίησης: 19 Απριλίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 12:00 μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο