Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Υπ’ αριθμ 29858/Η2/22-3- 2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β 1165 διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Β 1300) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία», καθώς και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-21), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Σχολείων:

 1. Μία (1) θέση EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ.
 2. Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ.
 3. Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι.
 4. Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι.
 5. Μία (1) θέση EN & FR ΠΕ79 Μουσικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας τη Γαλλική και την Αγγλική.
 6. Δύο (2) θέσεις EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική.
 7. Μία θέση EN ΠΕ04.02 Χημικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική.
 8. Μία (1) θέση EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας την  αγγλική

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3- 2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.
  Πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr), στο πλαίσιο με τις οδηγίες/βοήθεια/συχνές
  ερωτήσεις. Επίσης, για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό τους μήνυμα στο dipode@cti.gr.
  Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.
 2. Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά.

 

Σχετικά έγγραφα:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο