Ανακοίνωση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α΄ Περιόδου 2024

Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται:

1. Η υπό στοιχεία 34440/A5/4-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΒΖΙ46ΝΚΠΔ-ΝΗΓ) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με θέμα: «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α»
2. Ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2024Α, όπως αυτά ανακοινώθηκαν με το από 4-4-2024 Δελτίο τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 Υ. Α. με τον πίνακα των εξεταστικών κέντρων ΚΠΣ 2024Α 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο