Ημερήσιο αρχείο: 5 Απριλίου, 2024

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/252/οικ.6603 (ΑΔΑ: Ψ1Ω846ΜΤΛ6-ΔΑ9) του Υπουργείου Εσωτερικών Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/60/οικ. 5420/8-3-2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών...

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26.1.2024 (ΑΔΑ: ΡΟΔ846ΜΤΛ6-ΥΕΨ) 1η εγκύκλιος Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν αξιολόγησης από την...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2024-25.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι για προσκλήσεις προς υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το...

Ανακοίνωση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α΄ Περιόδου 2024

Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται: 1. Η υπό στοιχεία 34440/A5/4-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΒΖΙ46ΝΚΠΔ-ΝΗΓ) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με θέμα:...

Μετάβαση στο περιεχόμενο