Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση – διαμονή – διατροφή σχολικών αθλητικών αποστολών εκτός ορίων του Ν. Λακωνίας

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές...