Οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης

Μετά από τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας: Α. Ανακοινώνουμε τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών...