Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2024-2025

Αναρτάται η με την αριθμ. 41904/Ε2/19-04-2024 εγκύκλιο με τίτλο : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και...