Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2024-25.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι για προσκλήσεις προς υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχ. ετ. 2024-2025 :

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνονται δεκτές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο