Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΠΑΛ Βοιών στην Καλαμάτα

Το 1ο  Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Βοιών προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου στην Καλαμάτα, στις  18 Απριλίου 2024ημέρα Πέμπτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, και ώρα 13:00 μ.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο