Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μετακίνησης μαθητών/τριών του Γυμνασίου Νεάπολης στη Σπάρτη

Το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεάπολης Βοιών προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/τεύχος Β΄/13/02/2020, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, προγραμματισμένη μετακίνηση μαθητών/τριών του σχολείου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Προορισμός: Σπάρτη Λακωνίας
  2. Χρόνος πραγματοποίησης: 19 Απριλίου 2024

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 12:00 μεσημέρι μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13:00.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο