Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα και με τη με αρ. 14/25-04-2024 Πράξη του χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι και επιθυμούν να τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά (συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη δήλωση με χειρόγραφη ή ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr) εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 26-04-2024 μέχρι και την Τετάρτη 08-05-2024, ώρα 13:00 (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Λακωνίας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΔΔΕ Λακωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr).

 

Σχετικό έγγραφο:

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο