Ημερήσιο αρχείο: 10 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας με τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του (θέμα 3ο) προσδιόρισε τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων ειδικής αγωγής...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας με τη με αρ. 15/09-05-2024 Πράξη του (θέμα 2ο) αναμόρφωσε τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων γενικής εκπαίδευσης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο