Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Ιώνιων Νήσων

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. Φ8.1/2223/13-05-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 90Δ946ΝΚΠΔ-Ν3Μ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Πίνακες α) κατάταξης εκπαιδευτικών και β) αποκλειόμενων, για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Αρ. Πρόσκλησης 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24).

Ανακοινώνονται οι αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως εξής: EL Pedagogical Counsellor στο...

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 49753/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Υποβολή ηλεκτρονικού...

Υπουργική Απόφαση – Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2024

Δημοσιεύτηκε η με τον Φ.253/48998/Α5/14-05-2024 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική...

Μετάβαση στο περιεχόμενο