Ημερήσιο αρχείο: 20 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε εναπομείναντα κενά

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με τη με αρ. 17/20-05-2024 Πράξη του (θέμα 5ο) αναμόρφωσε τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων γενικής εκπαίδευσης...

ΔΔΕ Λακωνίας – Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά Εκπαιδευτικών ΓΕ και ΕΑΕ

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  με την υπ΄ αριθμ. 17/20-05-2024...

Μετάβαση στο περιεχόμενο