Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Ιώνιων Νήσων

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. Φ8.1/2223/13-05-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 90Δ946ΝΚΠΔ-Ν3Μ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων»

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη Δευτέρα 20-05-2024 μέχρι και την Τετάρτη 29-05-2024 (αποκλειστική προθεσμία).

 

Δείτε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο