Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας με τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του (θέμα 3ο) προσδιόρισε τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικών  (συνημμένος πίνακας με αριθμό 2).
 Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να δηλώσουν έως είκοσι (20) σχολικές μονάδες με σειρά προτίμησης τοποθέτησης (συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη δήλωση με χειρόγραφη ή ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr) εντός πέντε (5) ημερών, δηλαδή από τη Δευτέρα 13-05-2024 μέχρι και την Παρασκευή 17-05-2024, ώρα 12:30. Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Δ.Δ.Ε. Λακωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr). Επισημαίνεται ότι, όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε κλάδο-ειδικότητα που δεν υφίσταται οργανικό κενό, δεν υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης.

 

Σχετικά έγγραφα:

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο