Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπ’ αριθμ 64643/Δ7/10-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΦΨΥ46ΝΚΠΔ-63Σ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Σχετ.: 49870/Δ7/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23) με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025» για τις ανάγκες του Ψηφιακού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο