Περίληψη Προκήρυξης Τακτικού Διαγωνισμού Πρόσληψης Υποτρόφων του Καθιδρυματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει

Α. Τακτικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων για τους μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Γυμνασίου, προς πλήρωση των προβλεπόμενων 8 (οκτώ) θέσεων για το σχολικό έτος 2024-2025
Β. Πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό τριών (3) υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, που ήσαν υπότροφοι του Ιδρύματος κατά το σχολικό έτος 2023-2024.
Β1. ενός (1) μεταπτυχιακού υποτρόφου, φοιτητή ή φοιτήτριας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, που πήραν πτυχίο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024 και υπήρξαν υπότροφοι του Ιδρύματος.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο