Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κριτηρίων ή λόγων απόσπασης) από Πέμπτη 04-07-2024 έως και Πέμπτη 18-07-2024 ώρα 15:00. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στη ΔΔΕ Λακωνίας:

  1. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr
    • αποστολή αίτησης με ψηφιακή υπογραφή gov.gr ή
    • αποστολή αίτησης με χειρόγραφη υπογραφή, η οποία στη συνέχεια έχει σαρωθεί ή
  2. αυτοπροσώπως (υποβολή αίτησης με χειρόγραφη υπογραφή).

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, καθώς και σχετικές συνοπτικές οδηγίες επί των κριτηρίων μοριοδότησης όπως ορίζονται στην υπ. Αρ.Πρωτ.34882/Ε2/04-04-2024/ΥΠΑΙΘΑ «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-2025».

Επισημαίνεται ότι: α) η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και β) πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης.

 

Σχετικά έγγραφα:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο