Συντάκτης: admin

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών ΕΝΕΕΓΥΛ Αν. Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΓΑΚ 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1132/2662/04-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών...

Θερινό Σχολείο Ρητορικής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε συνέχεια των δράσεων των Αγώνων Ρητορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Καλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής -Νομικό Τμήμα) και επιθυμούν να αποσπαστούν...

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘΑ

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 60373/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Νέα Απόσπαση...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 61047/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2024-25

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένη η με αριθμό πρωτ.59252/Ε2/31-05-2024 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένη η με αριθμό πρωτ. Φ.251/56907/Α5/28-5-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΜΕ446ΝΚΠΔ-Ξ90) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Οργάνωση...

Παράταση Προθεσμίας για Προσφορά Θέσεων Δημοσίου

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2024-2025 Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ακολουθούν αναλυτικά Απόσπαση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο