Συντάκτης: admin

Προσλήψεις 161 εκπαιδευτικών A’/βάθμιας και B’/βάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ε.Α.Ε. καθώς και στη Γ.Ε., ως προσωρινών αναπληρωτών (ΙΔΑΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης...

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Υπ’ αριθμ Φ.251/16062/A5/14- 02 – 2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα...

Συμπληρωματική πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Αναρτάται συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Παραστατικών...

Πρόσκληση για μητρώο αξιολογητών βαθμολογητών ιθαγένεια

Υπ’ αριθμ. Φ.251/15645/Α5/11-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 15645/2022 έγγραφο του Υπουργείου...

Ανακοίνωση διορισμού μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι με την 10944/Ε4/2-2-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε...

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει,...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α’/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη αριθμ. 13990/Ε1/8-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΤ46ΜΤΛΗ-Ζ06) πρόσκληση, καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στους: (α) τελικούς...

Προθεσμία για Σχολές Λιμενικού Σώματος και η Προκήρυξη 2022

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης...

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, για το έτος 2022

Ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο στις 8 Φεβρουαρίου, το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει προς τις εκπαιδευτικές δομές...

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που διορίστηκαν μετά τις 22-11-2021

Υπ’ αριθμ 11378/E2/02-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε περιοχές μετάθεσης (και όχι απευθείας σε σχολικές...

Μετάβαση στο περιεχόμενο