Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

Υπ’ αριθμ Φ1/64708/ΓΔ4/10-06-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κατόπιν των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για συνθήκες...

Υπενθύμιση Ανακοίνωσης Εξεταστικών Κέντρων και Προγράμματος Εξετάσεων Κ.Π.Γ. A’ Περιόδου 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι από τις 04-04-2024 έχει ανακοινωθεί ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα...

Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Αναρτάται το από 22-04-2024 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μαζί με την αριθμ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) πρόσκληση εκδήλωσης...

Οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης

Μετά από τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας: Α. Ανακοινώνουμε τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών...

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση – διαμονή – διατροφή σχολικών αθλητικών αποστολών εκτός ορίων του Ν. Λακωνίας

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Κρήτης

Από το Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύτηκε το με αριθμ πρωτ. Φ. 11.2/3864/12-04-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ) με θέμα: «Πρόσκληση...

Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024

Εγκύκλιο για τις Ευρωεκλογές και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου νόμου 5083/2024 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: «Ευρωεκλογές...

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/252/οικ.6603 (ΑΔΑ: Ψ1Ω846ΜΤΛ6-ΔΑ9) του Υπουργείου Εσωτερικών Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/60/οικ. 5420/8-3-2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών...

Ανακοίνωση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α΄ Περιόδου 2024

Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται: 1. Η υπό στοιχεία 34440/A5/4-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΒΖΙ46ΝΚΠΔ-ΝΗΓ) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με θέμα:...

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση και διατροφή αποστολής Ομαδικού Αθλήματος Λυκείου -ΔΔΕ Λακωνίας- ΠΔΕ Πελοποννήσου στον Πειραιά

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές...

Μετάβαση στο περιεχόμενο