Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) του ΥΠΑΙΘ Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:...

Ανακοίνωση των βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων και των βαθμών επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των ειδικών και των μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις...

Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για τη Δ’ φάση της Πράξης “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Έγγραφο 82537/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναρτάται ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο...

Ανακοίνωση βαθμών Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων, των δύο μουσικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης...

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Διευθυντή Εκπαίδευσης

Έγγραφο 82231/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. Φ. 353.1/97/82177/Ε3/5.7.2022 απόφαση κύρωσης τελικών πινάκων Μετά την κύρωση...

Περίληψη Προκήρυξης Τακτικού Διαγωνισμού Πρόσληψης Υποτρόφων Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Υποτρόφων Καθιδρύματος Αθ. Ματάλα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει Α. Τακτικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων για τους μαθητές και μαθήτριες...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διευκρίνιση αναφορικά με την αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) Πρόσκληση

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που λαμβάνουμε, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα εξής: Κατά την παρούσα φάση και μέχρι και την καταληκτική...

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2022A...

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Υπ’ αριθμ 25980/15-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 25313/06-04-2022 εγγράφου μας περί της υπ’...

Μετάβαση στο περιεχόμενο