Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Με το Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5623/10-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας: Α.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να...

Επαναπροκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών 2ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/5300/24-10-2023 (ΑΔΑ: ΕΒΑ246ΝΚΠΔ-6Φ5) επαναπροκήρυξη – πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών...

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Δημοσιεύτηκε η με υπ’ αριθμ Φ.1.2/5299/24-10-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΥΞΝ46ΝΚΠΔ-ΧΥΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού...

Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένων πινάκων και πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5100/16-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ0ΓΠ46ΝΚΠΔ-ΟΣΓ) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας  Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/4905/9-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒΟ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ...

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης υποψήφιων Διευθυντών-ντριών με επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/4828/04-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Υ2Γ46ΝΚΠΔ-55Α) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε Τους/Τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο...

Κλήση σε συνέντευξη υποψήφιων Διευθυντών/τριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Υποψήφιες/οι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται...

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/4592/25-09-2023 προκήρυξη-πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΔΑΜ46ΝΚΠΔ-ΧΗΣ) της ΔΔΕ Λακωνίας για  την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο