Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1764 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΣΟ546ΜΤΛΗ-4ΨΙ) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε τις/τους υποψήφιες/ους Διευθύντριες/Διευθυντές σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένες/οι στον κυρωμένο...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1763/18-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 65Ζ946ΜΤΛΗ-1ΧΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας Ανακοινώθηκαν από τη Διευθύντρια της ΔΔΕ Λακωνίας οι Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών...

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ Φ.361.22/47/44029/Ε3/13-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9Μ2Υ46ΜΤΛΗ-4ΟΙ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι τοποθετήσεις...

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές...

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα και Πρόσκλησης Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης

Σας ανακοινώνουμε: Α) Τη με αρ. πρωτ. 2609/07-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΟΨ46ΜΤΛΗ-ΠΦΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με...

Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων «Αναμορφωμένος, εκ νέου,  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 2454/28-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΖ8346ΜΤΛΗ-ΖΨΚ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλούμε τους/τις μόνιμους/ες...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της ΚΕΕΜ και της ΚΕΕΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Α. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79, ΠΕ79.01 και ΠΕ81 για κάθε ένα από τα...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΔΕ για ΚΕΕ ΓΕΛ 2023

Υπ’ αριθμ Φ.253.3/34876/A5/27-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα...

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) – Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής...

Μετάβαση στο περιεχόμενο