Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ανατολικής Μάνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας

Αναρτάται η με αριθμό πρωτ. 4130/19-06-2024  απόφαση (ΑΔΑ: 9ΦΕ246ΝΚΠΔ-Ν3Ι) του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Κύρωση...

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων και κλήση σε συνέντευξη υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Υποψήφια που δεν προσέρχεται στην συνέντευξη αποκλείεται...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει στη...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών ΕΝΕΕΓΥΛ Αν. Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Επαναπροκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας στο ΕΝΕΕΓΥΛ Αν.Μάνης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/2241/27-05-2024 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΡΠΝΠ46ΝΚΠΔ-ΙΩΑ) της ΔΔΕ Λακωνίας ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ την πλήρωση με επιλογή της θέσης Διευθυντή/ντριας στο  Ενιαίο Ειδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) καλεί τους εν...

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης

Αναρτάται η με τον αριθμ Φ.1.2/1724/24-04-2024 προκήρυξη της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/ντριας...

Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.1.2/428/02-02-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 90ΧΓ46ΝΚΠΔ-ΩΦΔ) της ΔΔΕ Λακωνίας: Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη...

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Δευτέρα 29/01/2024 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών 1ου ΕΚ Σπάρτης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών 1ου ΕΚ Σπάρτης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Μετάβαση στο περιεχόμενο