Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.1.2/428/02-02-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 90ΧΓ46ΝΚΠΔ-ΩΦΔ) της ΔΔΕ Λακωνίας: Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη...

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Δευτέρα 29/01/2024 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών 1ου ΕΚ Σπάρτης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών 1ου ΕΚ Σπάρτης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης (Διαδικασίες – Προθεσμίες)

Υπ’ αριθμ 5420/Ε3/18-01-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντή/ντριας του1ου Εργαστ. Κέντρου Σπάρτης

Ανακοινώνεται η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/90/10-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΨ46ΝΚΠΔ-ΝΩ8) επαναπροκήρυξη – πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του...

Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Με το Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5623/10-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας: Α.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να...

Επαναπροκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών 2ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/5300/24-10-2023 (ΑΔΑ: ΕΒΑ246ΝΚΠΔ-6Φ5) επαναπροκήρυξη – πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών...

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Δημοσιεύτηκε η με υπ’ αριθμ Φ.1.2/5299/24-10-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΥΞΝ46ΝΚΠΔ-ΧΥΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού...

Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένων πινάκων και πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5100/16-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ0ΓΠ46ΝΚΠΔ-ΟΣΓ) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας  Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο