Κατηγορία: Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας &...

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων με επαναπροκήρυξη μετά από την εξέταση...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθεί ο πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας.  Όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να...

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1764 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΣΟ546ΜΤΛΗ-4ΨΙ) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε τις/τους υποψήφιες/ους Διευθύντριες/Διευθυντές σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένες/οι στον κυρωμένο...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1763/18-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 65Ζ946ΜΤΛΗ-1ΧΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας Ανακοινώθηκαν από τη Διευθύντρια της ΔΔΕ Λακωνίας οι Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών...

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ Φ.361.22/47/44029/Ε3/13-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9Μ2Υ46ΜΤΛΗ-4ΟΙ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι τοποθετήσεις...

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές...

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα και Πρόσκλησης Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης

Σας ανακοινώνουμε: Α) Τη με αρ. πρωτ. 2609/07-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΟΨ46ΜΤΛΗ-ΠΦΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με...

Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων «Αναμορφωμένος, εκ νέου,  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο