Κατηγορία: Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Πρόσκληση για την ένταξή στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Υπ’ αριθμ 54116 /A5/12-05-2022 έγγραφο  (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων...

Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022

ΚΥΑ  Φ.251/55062/Α5/ΦΕΚ 2368 Β΄/2022  «Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 – Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο...

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των Υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,...

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2022

Υπ’ αριθμ 54109 /Α5/12-05-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ) του ΥΠΑΙΘ Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ....

Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

Υπ’ αριθμ 51660/Α5/09-05-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ) του ΥΠΑΙΘ Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Υπ’ αριθμ 28038/19-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σύμφωνα: (α) με τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν.,...

Τα Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν στην «ελληνική PISA»

Υπ’ αριθμ. 46075/ΓΔ4/19-04-2022 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει των ανωτέρω σχετικών προβλέπεται η διενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεων...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2022

Υπ’ αριθμ 43957/A5/15-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.  Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε....

Μετάβαση στο περιεχόμενο