Κατηγορία: Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προθεσμία για Στρατιωτικές Σχολές και η Προκήρυξη 2022

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή...

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11-01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. β) Η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση...

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022

Εγκύκλιοι Φ251/155274/Α5/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΝΨ46ΜΤΛΗ-Γ61) για τα ΓΕΛ και Φ.152/155391/Α5/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ) για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Όπως...

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022

Υπ’ αριθμ.154172/Δ2/29-11-2021 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Υπ’ αριθμ 143136/ΓΔ4/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται: στους...

Προκήρυξη Ρητορικών Αγώνων

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης...

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Υποψηφίων Μαθητείας

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας με τους υποψήφιους για το “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” 2021-2022, για την ειδικότητα “Τεχνικός Οχημάτων”....

Προκαταρτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για εισαγωγή σε Σχολές Λιμενικού Σώματος, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας, και υγειονομικών εξετάσεων για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πανελλαδικές Εξετάσεις)

Έγγραφο 141496 /Α5/04-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σχετ.: α) Το άρθρο 3 του ν. 4777/17-2-2021 (ΦΕΚ 25 Α΄). β)...

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2021-2022

Έγγραφο 7409/27-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΝ146ΜΤΛΗ-ΟΗ7) της ΠΔΕ Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο...

Τρόπος Εξέτασης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2021-22

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4677 Β΄/2021 δημοσιεύτηκε η Φ.251/126826/Α5 (ΑΔΑ: 9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά...

Μετάβαση στο περιεχόμενο