Κατηγορία: Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Η εξεταστέα ύλη των ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4768/27-07-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας...

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού 2023 & Οδηγίες για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων Εξωτερικού

Υπ’ αριθμ Φ153/ 81671 /Α5/21-7- 2023 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ8Β446ΜΤΛΗ-9ΒΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας,...

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις...

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ., έτους 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ)...

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής & μετεγγραφής ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ Φ13α/71351/ΓΔ4/27-06-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου...

Οι Τομείς και οι ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ20/68135/Δ4/23-06-2023 (ΦΕΚ 4040/Β/23-06-2023) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Τομέων Β’ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ’...

Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Έγγραφα Φ251/69746/Α5/22-06-2023 (για τα ΓΕΛ) και Φ.152/69793/Α5/22-06-2023 (για τα ΕΠΑΛ) του Υπουργείου Παιδείας Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων...

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συντελεί στην ομαλή ένταξη των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή και ως εκ τούτου η...

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο,...

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/56536/Α5/22-5-2023 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο