Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Η εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των...

Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2024-2025

Αναρτάται η με την αριθμ. 41904/Ε2/19-04-2024 εγκύκλιο με τίτλο : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και...

Οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης

Μετά από τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας: Α. Ανακοινώνουμε τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Κρήτης

Από το Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύτηκε το με αριθμ πρωτ. Φ. 11.2/3864/12-04-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ) με θέμα: «Πρόσκληση...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ 78) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80),...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκδόθηκε πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων...

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26.1.2024 (ΑΔΑ: ΡΟΔ846ΜΤΛ6-ΥΕΨ) 1η εγκύκλιος Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν αξιολόγησης από την...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2024-25.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι για προσκλήσεις προς υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το...

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού...

Ε’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Δημοσιεύτηκε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 31674/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ε’ Συμπληρωματικές...

Μετάβαση στο περιεχόμενο