Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ – Πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σας  αποστέλλεται συνημμένα ανακοινοποιημένος  πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων, σύμφωνα με την Πράξη 10)16-05-2022,  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Λακωνίας,...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο ΓΝΥ της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Υπ’ αριθμ 2003/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΨΛ546ΜΤΛΗ-ΡΒΦ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιόνιων Νήσων Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους

Υπ’ αριθμ 55292/Ε2/16-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων...

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δ/θμια Εκπ/ση και εκπ/κών της Δ/βάθμιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Υπ’ αριθμ 55241/Ε2/16-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού...

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Υπ’ αριθμ 55018/Ε4/13-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 27/τ.ΑΣΕΠ/3–5–2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022...

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 54989/Ε4/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού...

Ανακοίνωση Πίνακα Οργανικών Κενών – Πλεονασμάτων – Γενικής Εκπαίδευσης

ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναρτάται  πίνακας  με τα κενά – πλεονάσματα των Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας, καθώς και η  ΑΙΤΗΣΗ...

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Υπ’ αριθμ 48779/Ε4/29/4/2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τα μέλη Ειδικού...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Υπ’ αριθμ 48772/Ε1/29-04-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) του ΥΠΑΙΘ Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Ειδικής...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.

Υπ’ αριθμ 46305/Κ1/20-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης...

Μετάβαση στο περιεχόμενο