Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 100322/Ε1/12/8/2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) του Υπουργείου Παιδείας  Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την εγκύκλιο- πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς...

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 100505/Ε4/13/8/2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) του Υπουργείου Παιδείας  Το Υπουργείο Παιδείας σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 63 του...

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (25η εκπαιδευτική σειρά)

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/45/οικ.16034/11-08-2021 (ΑΔΑ: 682Υ46ΜΤΛ6-01Ι) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1728/21/1596122/05-08-2021 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου...

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 100252/E2/12-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΤ.: το υπ’ αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διαδικασία...

Διευκρινήσεις σχετικά με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020

Έγγραφο 100094/E2/12-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των...

Οδηγίες για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς ΔΔΕ Λακωνίας

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας για ανάληψη υπηρεσίας και κατάθεση δικαιολογητικών από την Τετάρτη 11...

Ξεκίνησε η ανακοίνωση των 11.700 μόνιμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ....

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3774/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν: α) από σχολείο σε...

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3773/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό...

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3772/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να...

Μετάβαση στο περιεχόμενο