Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Ανακοινοποίηση – Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί Α) τους...

Πλήρωση της Κενούμενης θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Προκήρυξη 6593/13/07/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΓΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης...

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση–Πρόσκληση 81221/Η2/07-07-21 (ΑΔΑ: ΩΗΕΒ46ΜΤΛΗ-ΚΧΖ) του Υπουργείου Παιδείας  Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας...

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαίδευτικών Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση 15808/06/07/2021 του ΔΟΑΤΑΠ Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί...

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 4470/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚ246ΜΤΛΗ-ΒΨ7) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των...

Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2021

Εγκύκλιος 77942/Α5/30-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΕΦ. 1: Νομικό Πλαίσιο ΚΕΦ. 2: Εξεταστικά Κέντρα ΚΕΦ. 3: Εξέταση Υποψηφίων με...

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας μέχρι 31-8-2021

Απόφαση 3366/25-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σε...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.

Εγκύκλιος Κ1/75661/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικό Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Εγκύκλιος Κ5/76383/28-06-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΒΟ46ΜΤΛΗ-ΦΣΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο