Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πρόσκληση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Λακωνίας διδακτικού έτους 2023-24

Υπ’ αριθμ Φ.11.2/3320/19-07-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για την υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης ή διάθεσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου διδακτικού έτους 2023-2024

Υπ’ αριθμ Φ.10.1/3319/19-07-2023 πρόσκληση της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται: Α. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, συμπεριλαμβανομένων και...

Αποσπάσεις Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και...

Απόφαση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ Φ. 10.1/3289/18-07-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9Ι6Υ46ΜΤΛΗ-ΓΟ3) της ΔΔΕ Λακωνίας Ανακοίνωση απόφασης της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης σε...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σ.Δ.Ε. 2023-2024

Υπ’ αριθμ 76141/2023/10-07-2023/10-07-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ 2023-24

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ  για το σχολικό έτος 2023-24.  ...

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με τη με αρ. 13/07-07-2023 Πράξη του (θέμα 2ο) αναμόρφωσε τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων γενικής εκπαίδευσης...

Ενεργοποίηση και Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπ’ αριθμ 39103/04-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΚΝΟΞΛΔ-ΥΤΨ) έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Ενεργοποίηση και Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο...

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά την αριθμ 51/ΔΕΠΠΣ/30-06-2023 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

Αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο