Δήλωση πολυθεσίας

Αφορά εκπαιδευτικούς που ασκούν ιδιωτικό έργο στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ά.) και ζητούν ανάλογη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΔΕ ή από τη Δ/ντρια Δ.Ε. ή κάνουν ανάλογη γνωστοποίηση στη ΔΔΕ.

Για τους Δημόσιους λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν 1232/1982 και κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση βάσει του ν.1256/1982, είναι υποχρεωτική η ανά εξάμηνο υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ν.1256/1982 στη μονάδα προσωπικού της κύριας θέσης τους.

 

Σχετικά:

Μετάβαση στο περιεχόμενο