Ανάληψη Υπηρεσίας

Σχολικό έτος 2023-2024 Οι προσκληθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγείς, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα.
 

Αποφάσεις

Αναπληρωτές Τακτικού – ΠΔΕ:


Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ:

Αναπληρωτές ΠΕΠ:

Αναπληρωτές ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΠΔΕ:


Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ:


Αναπληρωτές ΠΕΠ (Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»)

Αναπληρωτές ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΠΔΕ:

Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ:

Αναπληρωτές ΠΕΠ (Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»)

 

Οδηγίες και Έντυπα

Μετάβαση στο περιεχόμενο