Επαγγελματικά Λύκεια_παλαια

Διευθύντρια: Ανδρέου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2734023553
email: mail@1epal-voion.lak.sch.gr
ιστότοπος: http://1epal-voion.blogspot.com

Διευθυντής: Κατσαφούρος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2733091170
email: mail@epal-gytheiou.lak.sch.gr
ιστότοπος: http://epal-gytheiou.lak.sch.gr

Διευθύντρια: Λαμπράκου Γεωργία
Τηλέφωνο:  2732023760
email: mail@1epal-molaon.lak.sch.gr
ιστότοπος: https://blogs.sch.gr/1epal-molaon/

Διευθύντρια: Μπουτσικάρη Γεωργία
Τηλέφωνο:  2731024797
email: 1epal-spart@sch.gr
ιστότοπος: http://1epal-spart.lak.sch.gr/autosch/joomla15/

Διευθυντής: Χριστόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2731024797
email: mail@epal-esp-spart.lak.sch.gr
ιστότοπος: http://epal-esp-spart.lak.sch.gr

Διευθυντής: Φραγκής Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2731023265
email: mail@1sek-spart.lak.sch.gr
ιστότοπος: http://1sek-spart.lak.sch.gr/autosch/joomla15/

Μετάβαση στο περιεχόμενο