Φορείς

Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν σε (περισσότερες από μία) σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Λακωνίας προγράμματα/δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (Ν.4823/2021, άρθρο 87), μπορούν να αιτηθούν την έγκριση του προγράμματος/δράσης σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται στον οδηγό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι εγκρίσεις προγραμμάτων/δράσεων φορέων για υλοποίηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΔΕ Λακωνίας έχουν διάρκεια ένα σχολικό έτος.

 

Έντυπα:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο