Μέλη ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λακωνίας

Υπ’ άριθμ 4962/12-07-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΡΑΡ46ΜΤΛΗ-ΖΚΥ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λακωνίας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Λιακοπούλου Ευστρατία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ως Πρόεδρος.
  2. Δημόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του 2ου Σπάρτης, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
  3. Κατσαφούρος Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, Διευθυντής τους ΕΠΑ.Λ. Γυθείου, ως Τακτικό Μέλος.
  4. Μπουτσικάρη Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως α’ Τακτικό Αιρετό Μέλος.
  5. Ξανθάκου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως β’ Τακτικό Αιρετό Μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Παπαναστασίου Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας, Διευθυντής του Γυμνασίου Καστορείου
  2. Κορμπάκη Μαρία-Σταμάτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια Γυμνασίου Σκάλας
  3. Κυριακοπούλου Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, Διευθύντρια 1ου ΓΕ.Λ. Σπάρτης
  4. Περγαντής Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. Κοτσώνης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Γραμματέα του ΠΥ.Σ.Δ.Ε. ορίζουμε την Αθανασέκου Νεκταρία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας, με αναπληρώτριά της τη Μιχαλακάκου Παναγιώτα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας.

 

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2024.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο