Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Κατάταξη Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με την Υ.Α. 133529/ΓΔ4/2018 (ΦΕΚ 3941/Β/2018)

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
2. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
3. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
4. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» Α
5. ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ Λ.Τ. Α
6. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
7. 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
8. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
9. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
10. 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
11. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ Α
12. 1ο Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ Α
13. ΕΕΕΕΚ ΜΥΣΤΡΑ Α
14. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. Β
15. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ
16. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΓΥΘΕΙΟΥ Δ
17. ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ
18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ Δ
19. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ Δ
20. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Δ
21. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΟΥΣ (Βλαχιώτη) Δ
22. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Δ
23. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Δ
24. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Ε
25. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Ε
26. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Ε
27. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Ε
28. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ε
29. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ε
30. 1ο ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ Ε
31. ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤ
32. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ζ
33. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ζ
34. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ Ζ
35. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Η
36. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Η
37. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ Θ
38. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ Θ
38. 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ (Νεάπολη) Θ
40. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΙΒ
Μετάβαση στο περιεχόμενο