Νομοθεσία – σχολικές εκδρομές – μετακινήσεις

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία που διέπει τις σχολικές εκδρομές – μετακινήσεις

Προς Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Πριν την ανάρτηση οποιασδήποτε πρόσκλησης ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο της εκάστοτε μετακίνησης από τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο