Αρχική

Θερινή Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 2024

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024

Υπ’ αριθμ Φ.251/68312/Α5/18-6-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 68181/Ε2/18-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων και κλήση σε συνέντευξη υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Υποψήφια που δεν προσέρχεται στην συνέντευξη αποκλείεται...

Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 65358/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ανάθεση καθηκόντων...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει στη...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπ’ αριθμ 64643/Δ7/10-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΦΨΥ46ΝΚΠΔ-63Σ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σχετ.: 49870/Δ7/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23) με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών...

Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

Υπ’ αριθμ Φ1/64708/ΓΔ4/10-06-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κατόπιν των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για συνθήκες...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών ΕΝΕΕΓΥΛ Αν. Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΓΑΚ 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1132/2662/04-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών...

Θερινό Σχολείο Ρητορικής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε συνέχεια των δράσεων των Αγώνων Ρητορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και...

Μετάβαση στο περιεχόμενο