Αρχική

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιο Φ.251/66815/Α5/07-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΩ946ΜΤΛΗ-79Ζ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή...

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση

Εγκύκλιος Φ.251/67372/A5/09-06-2021 (ΑΔΑ: 92Θ446ΜΤΛΗ-6ΚΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Με την Φ.151/89670/A5 (ΦΕΚ 1918/Β/01-06-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα...

Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Υποτρόφων Καθιδρύματος Αθ. Ματάλα

Το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει: Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του...

Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

Έγγραφο Φ.152/65932 /Α5/07- 06 -2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των...

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α΄) θεσπίστηκε ότι από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και...

Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ

Εγκύκλιος Φ.153/ 61366/A5/28 – 5 – 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα  Α.Ε.Ι....

Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Κοινή απόφαση Φ.251/64572/Α5/03-06-2021 (ΦΕΚ 2363/Β/03-06-2021) των Υπουργείων Παιδείας, Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας και Επικρατείας Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών...

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID -19 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ Α’ εξεταστικής 2021

Έγγραφο 64515/A5/3-6-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ της Α΄ εξεταστικής περιόδου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο