Ετικέτα: Αποσπάσεις

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠE και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠE και ΔE Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 105776/Ε2/31-8-2021 (ΑΔΑ: 6Σ7Ψ46ΜΤΛΗ-ΔΥ0) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.

Έγγραφο 103927/K1/26-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και...

Διευκρινήσεις σχετικά με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020

Έγγραφο 100094/E2/12-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3774/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν: α) από σχολείο σε σχολείο της Δ/νσης Δ.Ε. Λακωνίας...

Ανακλήσεις – Ενστάσεις – Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από Δευτέρα, 19/07/20201 έως και την Παρασκευή, 23/07/2021 και ώρα 15:00...

Πλήρωση της Κενούμενης θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Προκήρυξη 6593/13/07/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΓΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή...

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση–Πρόσκληση 81221/Η2/07-07-21 (ΑΔΑ: ΩΗΕΒ46ΜΤΛΗ-ΚΧΖ) του Υπουργείου Παιδείας  Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα...

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαίδευτικών Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση 15808/06/07/2021 του ΔΟΑΤΑΠ Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Π.Δ.Ε. και στις Δ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 72838/Ε2/18-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Αποσπάσεις στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους...

Πρόσκληση για τη Στελέχωση Τμημάτων Δ.Ε. Σχολείο 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α.

Έγγραφο 9377/10-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΥΩ7) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί  τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,...