Ετικέτα: Αποσπάσεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και καλεί όποιον/α...

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Υπ’ αριθμ 76060/Ε4/05-07-2024 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ...

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Υπ’ αριθμ 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./02-7-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά...

Ανοίγει το σύστημα (ΟΠΣΥΔ) από 1η – 5 Ιουλίου για υποβολή ενστάσεων αποσπάσεων

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 θα είναι ανοικτό το σύστημα...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Διδακτικού Έτους 2024-2025

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Καλλιτεχνικά, Μουσικά,...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Αναρτάται το με αριθό πρωτ. 4311/25-06-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής...

Πρόσκληση για στελέχωση τμημάτων 18 άνω Ψ.Ν.Α. Αττικής 2024-2025 (12227/19-06-2024)

Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. 12227/19-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΝΔΓ46ΝΚΠΔ-ΜΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 65358/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ανάθεση καθηκόντων...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπ’ αριθμ 64643/Δ7/10-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΦΨΥ46ΝΚΠΔ-63Σ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σχετ.: 49870/Δ7/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23) με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο